Kategória muži 15 – 40 – 2017

Miesto Meno Priezvisko 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Jakub Duras 23,5 23,2 23,75 25,5 25,5 95,95
2 David  Porubčan 23,4 23,2   23,3 23,4 69,9
3 Peter Šimko 18,4 18,6 18,5 21,2 21,2 76,7
4 Lukáš Breznický 17,8 18,6 17,3 20,2 20,2 73,9
5 Michal Steklý 17,2 19,4 19 20 20 75,6
6 Peter Ďuriš 18,7 18,6 19,4 18 19,4 74,7
7 Borivoj Matušovič 18   18 18,8 18,8 54,8
8 Marek Ferus   14 13 18 18 45
9 Marek Machálek   16,6 14 17,8 17,8 48,4
10 Miroslav Myšák   16,4 17,5 17 17,5 50,9
11 Pavol Porubský   17 15 16 17 48
12 Michal Fiala 16 16,3 16 15 16,3 63,3
13 Marek Plško 16 14,8 13,7 14,5 16 59
14 Tomáš Fiala   13,4   15,2 15,2 28,6
15 Andrej Stejskal 15 14,6 14,5 14,5 15 58,6
16 Radovan Ziegler 14,4 14,7 13,8 10,8 14,7 53,7
17 Jozef Bakala 13,5 13,4 14,7 14,3 14,7 55,9
18 Matúš Hargaš 14,2 13,5 13,5 14,3 14,3 55,5
19 Jozef  Huňa 10,6 14 11 11,4 14 47
20 Tomáš  Zboja 13,4 11,7 13 13,2 13,4 51,3
21 Jakub Kubovich 10 13,2 13,2 13,3 13,3 49,7
22 Radovan Tomašovič 11,8 12 13 13,3 13,3 50,1
23 Marcel Dvornický 13,1 12,8 13 13 13,1 51,9
24 František Pavlík 12,6 12,3 13 12,7 13 50,6
25 Peter Páleník 11,5 13 12,4 12 13 48,9
26 David Vrba 12 11,9 11,8 13 13 48,7
27 Tibor Chowdhury 11 12 11,2 11 12 45,2
28 Vlastmil Mesko 9,2 9,8 10 10,1 10,1 39,1
29 Filip Turac 9 9,3 8,7 9,4 9,4 36,4