Kategória ženy 15 – 40 – 2017

Miesto Meno Priezvisko 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Tatiana Bakalová 15,1 16,3 16,7 16 16,7 64,1
2 Simona Matušovičová 9,3 9,3 12,5 11,2 12,5 42,3
3 Veronika Mihoková 8,5 9,8   11,3 11,3 29,6
4 Beata Hromadová 9 8,1 11 8 11 36,1
5 Alžbeta Grejtáková 9,97 7,63 9,83 10,7 10,7 38,13
6 Lívia Zieglerová 9,9 10 8 10,2 10,2 38,1
7 Silvia  Vašková 9,6 10,1 9,8 10,2 10,2 39,7
8 Lucia Stachová 6,9 7,8 10,2 9 10,2 33,9
9 Katarína Greschnerová 7 7,2 6,2 9,9 9,9 30,3
10 Andrea Holubeková 7,5 8 7,8 9,5 9,5 32,8
11 Mária Mastešová   9 6,9 8,4 9 24,3
12 Kristína Mesková 7,7 8 7,5 7,2 8 30,4
13 Terezie Nováková 6,6 7,2 6,6   7,2 20,4
14 Vendula Huňová 6   6,4 7,1 7,1 19,5
15 Julie Porubčanová 5 5,8 5 7 7 22,8
16 Michaela Myšáková 6,3 6 5,8 6,9 6,9 25
17 Katarína Eriksson 6 6,8 5,5 6,6 6,8 24,9
18 Zuzana Ivanová 6,5 6 6 6,5 6,5 25
19 Silvia Ďurišová 5,5 6 6,2   6,2 17,7