Kategória ženy nad 40 – 2017

Miesto Meno Priezvisko 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Jana Matušovičová 13,1 12,2 11,5 13,2 13,2 50
2 Jana Baranovičová 9,2 8 9,7 8,2 9,7 35,1
3 Zuzana Lunáková 9,5 9 8,7 9,2 9,5 36,4
4 Lenka  Estergájošová 7 8,1 8,5 9 9 32,6
5 Miroslava Ďurišová 6,3 8,6 7 8 8,6 29,9
6 Katarína Dubcová 8,3 7 7 6 8,3 28,3
7 Jarmila Chrachalová 4,5 4,1 7   7 15,6
8 Jaroslava Nováková 6 5,1 5,2 4,3 6 20,6
9 Yvona Kohútová 4 5 4   5 13