Družstvá – 2017

Miesto Meno Priezvisko Družstvo 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Borivoj Matušovič no konecne 16,5 20 19,9 20,1 20,1 76,5
  Borivoj Matušovič no konecne 18   18 18,8 18,8 54,8
  Andrej Stejskal no konecne 15 14,6 14,5 14,5 15 58,6
                spolu 189,9
                   
                   
Miesto Meno Priezvisko Družstvo 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
2 Peter Ďuriš boajeo 18,7 18,6 19,4 18 19,4 74,7
  Pavol Ďuriš boajeo 17   14,7 15,5 17 47,2
  Martin Tuhý boajeo 12,4 14,2 15,5 14,4 15,5 56,5
                spolu 178,4
                   
                   
Miesto Meno Priezvisko Družstvo 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
3 Martin Ďuriš zlata studna 17,6 15,2 18,18 15 18,18 65,98
  Andrej Keleši zlata studna 14,8 14,5 12 13,8 14,8 55,1
  Peter Páleník zlata studna 11,5 13 12,4 12 13 48,9
                spolu 169,98