Kategória ženy nad 40 – 2015

Miesto Meno Priezvisko 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Jana Matušovičová 12,5 12 12,3 14,3 14,3 51,1
2 Jana Baranovičová 8,4 8 8 9,3 9,3 33,7
3 Miroslava Ďurišová 6 6,8 8,8 7,9 8,8 29,5
4 Katarína Hanicová 6 6,7 7,2 7,3 7,3 27,2
5 Lenka Estergájošová 5,5 4,5 5,7 6,5 6,5 22,2