Kategória ženy nad 40 – 2013

Meno Priezvisko           1hod 2hod 3hod 4hod 5hod 6hod Max
Jana Matušovičová 12,33 12,14 11,98 13,14 12,47 13,77 13,77
Jana Baranovičová 10,7 11,6 10,67 10,6 10,8 10,2 11,6
Miroslava Ďurišová 7,87 7,39 0 6,9 7,23 7,4 7,87
Gabriela Antalová 0 6,72 0 5,54 7,36 7,62 7,62
Iveta Pospíšilová 6,12 4,92 5,27 4,5 4,48 5,38 6,12
Dáša Šidlová 5,23 4,9 4,25 4,1 5,61 4,2 5,61
Zuzana Pristašová 0 0 0 0 0 0 0