Kategória ženy 15 – 40 – 2013

Meno Priezvisko           1hod 2hod 3hod 4hod 5hod 6hod Max
Tatiana Bakalová 16,05 15,85 15,1 15,48 15,07 15 16,05
Alžbeta Ochodnícka 0 11,44 13,27 12,68 11,94 9,29 13,27
Simona Žigová 0 10,12 12,07 11,42 12,2 12,05 12,2
Veronika Šidlová 11,12 0 0 10,1 0 8,23 11,12
Simona Matušovičová 10,73 10,78 0 8,96 0 11 11
Lívia Zieglerová 8,68 8,84 0 8,58 9,16 0 9,16
Slávka Andelová 7,7 8 8,4 7,6 0 0 8,4
Zuzana Miháliková 0 7,9 7,63 7,2 0 7,34 7,9
Lenka Estergájošová 6 6,5 7,6 7,2 6,8 7,3 7,6
Eva Zárubová 5,2 5,55 6,13 7,1 5,12 6,08 7,1