Junior – 2016

Meno Meno Priezvisko 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Martin Ďuriš 16.74 15.2 15.7 14.3 16.74 61.94
2 Andrej Keleši 7 7.9 9 9.5 9.5 33.4
3 Peter Benko 8.9 9.1 9 8.3 9.1 35.3
4 Patrik Hajdušek 8.9 8 8 7.9 8.9 32.8
5 Adam Oravec 6.5 0 7.6 8.5 8.5 22.6
6 Ema Estergájošová 5.4 5.3 4.5 6.2 6.2 21.4
7 Simon Bartek 0 5.26 6 5.9 6 17.16
8 Mário Vaculík 5.7 4.7 4.7 6 6 21.1
9 Michal Vaško 4.8 5.8 5.6 5 5.8 21.2
10 Nikolka Hajdušková 3.8 4.6 4.6 4.5 4.6 17.5
11 Timotej Pavlík 4 3 2.5 2.5 4 12
12 Dominik Bakala 3.3 2.6 3.7 3 3.7 12.6
13 Margaréta Hrabovská 3.5 3.4 3 3.1 3.5 13
14 Aurel Ziegler 3.2 2.5 3.4 3 3.4 12.1
15 Olívia Zieglerová 1.5 2.4 2.1 3.2 3.2 9.2
16 Jakub Hovniak 2 2.5 2.3 1.5 2.5 8.3

Kategória muži 15 – 40 – 2016

Miesto Meno Priezvisko 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Michal Fiala 16.5 15.7 19.1 15.4 19.1 66.7
2 Borivoj Matušovič 18 19.05 17 18.5 19.05 72.55
3 Bohumír Beňovič 19 15.3 18 16.2 19 68.5
4 Oliver Tekula 17.3 16.3 18 15 18 66.6
5 Rastislav Jánoš 18 17.3 17.1 0 18 52.4
6 Tomáš Fiala 18 13.1 17.4 16.4 18 64.9
7 Peter Šimko 16 18 15 0 18 49
8 Mário Kubica 13.9 14.9 16.4 16 16.4 61.2
9 Michal Piačka 12.4 16.3 15.2 15.6 16.3 59.5
10 Andrej Stejskal 14.6 15 15.5 16.3 16.3 61.4
11 Matúš Hargaš 15 0 12 16 16 43
12 Matúš Višňovský 15.4 12.2 15.1 14 15.4 56.7
13 Milan Janák 13.1 13.4 14.3 13.5 14.3 54.3
14 Luboš Hajdušek 14 13.5 13 12 14 52.5
15 František Pavlík 13.7 0 0 0 13.7 13.7
16 Jozef Bakala 13.4 11.9 12.4 13.7 13.7 51.4
17 Matúš Mahaj 11 13.2 12.4 12.5 13.2 49.1
18 Radovan Ziegler 9 12.3 13 11.6 13 45.9
19 František Balun 11.1 11 0 8.7 11.1 30.8
20 Lukáš Antoš 11 10 11 7 11 39
21 Pavol Hrabovský 9.5 9.2 8 9 9.5 35.7

Kategória ženy 15 – 40 – 2016

Miesto Meno Priezvisko 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Tatiana Bakalová 18.2 17.6 14.6 16.1 18.2 66.5
2 Silvia Vašková 9.6 10 11.1 9.5 11.1 40.2
3 Simona Matušovičová 11 11 10.8 10 11 42.8
4 Lívia Zieglerová 9 9.5 9.4 10.2 10.2 38.1
5 Adela Ondrejovičová 8 9.2 0 9.7 9.7 26.9

Kategória muži nad 40 – 2016

Miesto Meno Priezvisko 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Rastislav Chrachala 27.50 22.6 23.4 23.9 27.5 97.4
2 Jozef Pekarovič 19.3 24 15 18 24 76.3
3 Daniel Vaško 16 16 19.8 19.3 19.8 71.1
4 Pavol Ďuriš 13.5 13.5 16.8 16.7 16.8 60.5
5 Luboš Oravec 19.2 17.8 20.7 19.5 20.7 77.2
6 Jozef Machala 14.2 13 10.5 0 14.2 37.7
7 Michal Rubaninský 14.1 15.6 16.1 15.6 16.1 61.4
8 Borivoj Matušovič 20 21.3 18 19.2 21.3 78.5
9 Peter Melicherík 13 12.8 14.2 0 14.2 40
10 Roman Stejskal 12.3 13.5 0 0 13.5 25.8
11 Marián Kušík 10.4 12.5 12.8 12 12.8 47.7
12 Marián Sedlák 11.9 10.9 11.6 13.4 13.4 47.8
13 Mário Estergájoš 12 12 11.6 11 12 46.6
14 Miroslav Srna 10.4 10.3 10.2 12 12 42.9
15 Milan Janák 10.8 10.5 12.2 11 12.2 44.5

Kategória ženy nad 40 – 2016

Miesto Meno Priezvisko 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Jana Matušovičová 12.3 12.7 13 12.1 13 50.1
2 Jana Baranovičová 10.4 8.4 8.5 9.5 10.4 36.8
3 Jarmila Chrachalová 5.3 8.3 7.3 7.5 8.3 28.4
4 Lenka Estergájošová 8.2 7.5 7.3 8 8.2 31
5 Miroslava Ďurišová 7.5 7.7 7.3 8.1 8.1 30.6
6 Eva Ondrejovičová 4 5.3 0 0 5.3 9.3
7 Jarmila Ondrejovičová 5 0 0 0 5 5

Družstvá – 2016

Miesto Meno Priezvisko Družstvo 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Borivoj Matušovič no konečne 20 21.3 18 19.2 21.3 78.5
Borivoj Matušovič no konečne 18 19.05 17 18.5 19.05 72.55
Andrej Stejskal no konečne 14.6 15 15.5 16.3 16.3 61.4
Spolu 212.45
Miesto Meno Priezvisko Družstvo 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
2 Bohumír Beňovič boajeo 19 15.3 18 16.2 19 68.5
Pavol Ďuriš boajeo 13.5 13.5 16.8 16.7 16.8 60.5
Luboš Hajdušek boajeo 14 13.5 13 12 14 52.5
Spolu 181.5
Miesto Meno Priezvisko Družstvo 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
3 Michal Fiala toi toi 16.5 15.7 19.1 15.4 19.1 66.7
Tomáš Fiala toi toi 18 13.1 17.4 16.4 18 64.9
Peter Šimko toi toi 16 18 15 0 18 49
Spolu 180.6