Junior – 2015

Miesto Meno Priezvisko 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Martin Ďuriš 14,8 12,9 13,2 15,9 15,9 56,8
2 Filip Badžgon 9,3 8 9 9,2 9,3 35,5
3 Matúš Hlava 8,3 7,8 6,2 7 8,3 29,3
4 Adam Oravec 6,1 7 7,1 7,5 7,5 27,7
5 Patrik Hajdušek 6,2 4,3 7 6,5 7 24
6 Peter Benko 5,9 6,3 6,3 12,2
7 Ondrej Jurík 5,7 6,1 5,7 5,6 6,1 23,1
8 Ema Estergájošová 6 5 4 6 6 21
9 Patrik Súdny 6 4,6 4,5 4,6 6 19,7
10 René Chromiak 4,5 4 5,6 5,5 5,6 19,6
11 Samuel Badžgon 3,9 4,8 5,2 4 5,2 17,9
12 Michal Vaško 3,2 4,2 3,4 4,4 4,4 15,2
13 Timotej Pavlík 3 2 2,5 1,7 3 9,2
14 Matej Hanic 2,7 1,5 1 2,1 2,7 7,3
15 Dominik Bakala 1,7 2 2,5 2,5 6,2
16 Marek Gombík 2,1 2,2 2,4 2,5 2,5 9,2
17 Nikolka Martinkovičová 2,1 1,5 1,6 1,4 2,1 6,6
18 Pavlínka Zárubová 1,8 1,9 1,8 1,4 1,9 6,9
19 Patrik Záruba 1,2 1,2 0,9 1,9 1,9 5,2
20 Kristián Rehák 1,2 1,9 1,5 1,9 1,9 6,5
21 Maroš Martinkovič 1 1,6 1,5 1,4 1,6 5,5
22 Matúš Žiška 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 6,2
23 Lucia Hanicová 1 0,6 0 0 1 1,6

Kategória muži 15 – 40 – 2015

Miesto Meno Priezvisko Družstvo 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Peter Ďuriš boajeo 19 24 23,3 21,4 24 87,7
2 Rastislav Minaroviech pellenc 22,7 22,8 20,9 22,3 22,8 88,7
3 Pavol Hollan 18,7 18 21,8 21,6 21,8 80,1
4 Miroslav Myšák 19,2 19,2 21,5 21,3 21,5 81,2
5 Martin Michal 14,7 15,2 17,3 20,5 20,5 67,7
6 Borivoj Matušovič 19 18,3 19,3 20 20 76,6
7 Tomáš Súdny pellenc 0 19,4 0 0 19,4 19,4
8 Andrej Vladár 18,7 18,6 16 16,6 18,7 69,9
9 Branislav Večerík turzovskí vidláci 15,3 18,5 0 18,3 18,5 52,1
10 Sagan Marko 15,6 18,4 17 17 18,4 68
11 Andrej Sedláček 16,8 16,3 18 18 18 69,1
12 Jiří Večerík turzovskí vidláci 16,8 17,7 17,2 17,5 17,7 69,2
13 Peter Hollan 15,25 0 16,05 14,2 16,05 45,5
14 Mário Kubica 16 14,5 16 30,5
15 Peter Daniel 15,8 16 15,8 15,7 16 63,3
16 Matúš Hargan 15 12,6 14,3 13 15 54,9
17 Peter Slanina 13 12,5 13,7 15 15 54,2
18 František Pavlík 12,00 12,7 14,8 0 14,8 39,5
19 Matej Blažek 14,4 14,4 14,4
20 Martin Súdny pellenc 0 14,4 0 0 14,4 14,4
21 Andrej Ferenc 12,6 13,5 0 13,7 13,7 39,8
22 Martin Záruba 13 13,4 13 12,7 13,4 52,1
23 Daniel Trhlík 13 12,8 11,2 13 13 50
24 Andrej Stejskal 11,7 12,4 0 12 12,4 36,1
25 Matúš Varačka 0 12,4 0 11,7 12,4 24,1
26 Marián Gombík 9,6 10,7 11,7 12 12 44
27 Jaroslav Hollý 0 11,6 11,5 11,5 11,6 34,6
28 Vladimír Černý 10,7 9,9 10,1 11,3 11,3 42
29 Pavol Hrabovský 9,9 11,3 10,2 0 11,3 31,4
30 Marián Sedláček 0 0 10 10,2 10,2 20,2
31 Róbert Chromiak 7,5 9,5 8,8 8,5 9,5 34,3

Kategória ženy 15 – 40 – 2015

Miesto Meno Priezvisko 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Tatiana Bakalová 17,2 17 16,5 16 17,2 66,7
2 Alžbeta Ochodnícka 11,4 7,5 11,4 11,5 11,5 41,8
3 Simona Matušovičová 11,3 10,3 9,9 8,7 11,3 40,2
4 Lucia Stachová 9,3 0 0 0 9,3 9,3
5 Martina Minaroviechová 7,8 7,1 7,6 6,5 7,8 29
6 Katarína Greschnerová 7,8 6,2 7,5 7,6 7,8 29,1
7 Tatiana Karvayová 7 7,4 6,5 0 7,4 20,9
8 Eva Zárubová 5,7 5 6,3 4,2 6,3 21,2
9 Karin Trhlíková 6 0 6 5,8 6 17,8

Kategória muži nad 40 – 2015

Miesto Meno Priezvisko Prezývka Družstvo 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Pavol Ďuriš boajeo 16,5 20,5 17,3 18,35 20,5 72,65
2 Luboš Oravec lubika 19,3 19,9 18,6 20,4 20,4 78,2
3 Borivoj Matušovič 17,6 18,6 20,1 18,9 20,1 75,2
4 Daniel Vaško 17,2 18,8 19,6 19,1 19,6 74,7
5 Jozef Grejták vadovskí vrhači 18,5 17,2 19,3 17,3 19,3 72,3
6 Miroslav Večerík turzovskí vidláci 15 0 17,9 18,4 18,4 51,3
7 Jan Eriksson Arvid 16,3 18 17,6 17,1 18 69
8 Luboš Tobiaš 13,7 15,5 16,5 18 18 63,7
9 Martin Tuhý boajeo 15 16,1 17,6 17,6 17,6 66,3
10 Jaroslav Chromiak 17,5 16 13,5 17 17,5 64
11 Radovan Trhlík 14,7 14 13 17,2 17,2 58,9
12 Michal Rubaninský 12,3 13,3 16,9 17,2 17,2 59,7
13 Ivan Janovic 17 15,5 15,3 15,6 17 63,4
14 Jaroslav Hlava 0 13,6 14,8 15,4 15,4 43,8
15 Juraj Kuchta 14,4 15,3 13,6 13 15,3 56,3
16 Miroslav Kohút 15,3 0 0 0 15,3 15,3
17 Štefan Vladár 14 0 14,1 0 14,1 28,1
18 Jozef Machala 13 14 12,6 13 14 52,6
19 Lubomír Rajníček 12 13 12,4 13,8 13,8 51,2
20 Vladimír Turza 12,6 13,5 0 13,7 13,7 39,8
21 Roman Stejskal 11,5 10,5 10,8 12 12 44,8
22 Milan Koreň 12 0 0 0 12 12
23 Mário Estergájoš 10,6 10,7 10,4 10,5 10,7 42,2
24 Miroslav Jaluvka 9,8 10,5 10 8,3 10,5 38,6
25 Milan Surovský 4,2 5,9 6,2 5,2 6,2 21,5

Kategória ženy nad 40 – 2015

Miesto Meno Priezvisko 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Jana Matušovičová 12,5 12 12,3 14,3 14,3 51,1
2 Jana Baranovičová 8,4 8 8 9,3 9,3 33,7
3 Miroslava Ďurišová 6 6,8 8,8 7,9 8,8 29,5
4 Katarína Hanicová 6 6,7 7,2 7,3 7,3 27,2
5 Lenka Estergájošová 5,5 4,5 5,7 6,5 6,5 22,2

Družstvá – 2015

Miesto Meno Priezvisko Družstvo 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Peter Ďuriš boajeo 19 24 23,3 21,4 24 87,7
Pavol Ďuriš boajeo 16,5 20,5 17,3 18,35 20,5 72,65
Martin Tuhý boajeo 15 16,1 17,6 17,6 17,6 66,3
226,65
Miesto Meno Priezvisko Družstvo 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
2 Miroslav Večerík turzovskí vidláci 15 0 17,9 18,4 18,4 51,3
Branislav Večerík turzovskí vidláci 15,3 18,5 0 18,3 18,5 52,1
Jiří Večerík turzovskí vidláci 16,8 17,7 17,2 17,5 17,7 69,2
172,6
Miesto Meno Priezvisko Družstvo 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
3 Rastislav Minaroviech pellenc 22,7 22,8 20,9 22,3 22,8 88,7
Tomáš Súdny pellenc 0 19,4 0 0 19,4 19,4
Martin Súdny pellenc 0 14,4 0 0 14,4 14,4
122,5