Junior – 2016

Meno Meno Priezvisko 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Martin Ďuriš 16.74 15.2 15.7 14.3 16.74 61.94
2 Andrej Keleši 7 7.9 9 9.5 9.5 33.4
3 Peter Benko 8.9 9.1 9 8.3 9.1 35.3
4 Patrik Hajdušek 8.9 8 8 7.9 8.9 32.8
5 Adam Oravec 6.5 0 7.6 8.5 8.5 22.6
6 Ema Estergájošová 5.4 5.3 4.5 6.2 6.2 21.4
7 Simon Bartek 0 5.26 6 5.9 6 17.16
8 Mário Vaculík 5.7 4.7 4.7 6 6 21.1
9 Michal Vaško 4.8 5.8 5.6 5 5.8 21.2
10 Nikolka Hajdušková 3.8 4.6 4.6 4.5 4.6 17.5
11 Timotej Pavlík 4 3 2.5 2.5 4 12
12 Dominik Bakala 3.3 2.6 3.7 3 3.7 12.6
13 Margaréta Hrabovská 3.5 3.4 3 3.1 3.5 13
14 Aurel Ziegler 3.2 2.5 3.4 3 3.4 12.1
15 Olívia Zieglerová 1.5 2.4 2.1 3.2 3.2 9.2
16 Jakub Hovniak 2 2.5 2.3 1.5 2.5 8.3

Kategória muži 15 – 40 – 2016

Miesto Meno Priezvisko 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Michal Fiala 16.5 15.7 19.1 15.4 19.1 66.7
2 Borivoj Matušovič 18 19.05 17 18.5 19.05 72.55
3 Bohumír Beňovič 19 15.3 18 16.2 19 68.5
4 Oliver Tekula 17.3 16.3 18 15 18 66.6
5 Rastislav Jánoš 18 17.3 17.1 0 18 52.4
6 Tomáš Fiala 18 13.1 17.4 16.4 18 64.9
7 Peter Šimko 16 18 15 0 18 49
8 Mário Kubica 13.9 14.9 16.4 16 16.4 61.2
9 Michal Piačka 12.4 16.3 15.2 15.6 16.3 59.5
10 Andrej Stejskal 14.6 15 15.5 16.3 16.3 61.4
11 Matúš Hargaš 15 0 12 16 16 43
12 Matúš Višňovský 15.4 12.2 15.1 14 15.4 56.7
13 Milan Janák 13.1 13.4 14.3 13.5 14.3 54.3
14 Luboš Hajdušek 14 13.5 13 12 14 52.5
15 František Pavlík 13.7 0 0 0 13.7 13.7
16 Jozef Bakala 13.4 11.9 12.4 13.7 13.7 51.4
17 Matúš Mahaj 11 13.2 12.4 12.5 13.2 49.1
18 Radovan Ziegler 9 12.3 13 11.6 13 45.9
19 František Balun 11.1 11 0 8.7 11.1 30.8
20 Lukáš Antoš 11 10 11 7 11 39
21 Pavol Hrabovský 9.5 9.2 8 9 9.5 35.7

Kategória ženy 15 – 40 – 2016

Miesto Meno Priezvisko 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Tatiana Bakalová 18.2 17.6 14.6 16.1 18.2 66.5
2 Silvia Vašková 9.6 10 11.1 9.5 11.1 40.2
3 Simona Matušovičová 11 11 10.8 10 11 42.8
4 Lívia Zieglerová 9 9.5 9.4 10.2 10.2 38.1
5 Adela Ondrejovičová 8 9.2 0 9.7 9.7 26.9

Kategória muži nad 40 – 2016

Miesto Meno Priezvisko 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Rastislav Chrachala 27.50 22.6 23.4 23.9 27.5 97.4
2 Jozef Pekarovič 19.3 24 15 18 24 76.3
3 Daniel Vaško 16 16 19.8 19.3 19.8 71.1
4 Pavol Ďuriš 13.5 13.5 16.8 16.7 16.8 60.5
5 Luboš Oravec 19.2 17.8 20.7 19.5 20.7 77.2
6 Jozef Machala 14.2 13 10.5 0 14.2 37.7
7 Michal Rubaninský 14.1 15.6 16.1 15.6 16.1 61.4
8 Borivoj Matušovič 20 21.3 18 19.2 21.3 78.5
9 Peter Melicherík 13 12.8 14.2 0 14.2 40
10 Roman Stejskal 12.3 13.5 0 0 13.5 25.8
11 Marián Kušík 10.4 12.5 12.8 12 12.8 47.7
12 Marián Sedlák 11.9 10.9 11.6 13.4 13.4 47.8
13 Mário Estergájoš 12 12 11.6 11 12 46.6
14 Miroslav Srna 10.4 10.3 10.2 12 12 42.9
15 Milan Janák 10.8 10.5 12.2 11 12.2 44.5

Kategória ženy nad 40 – 2016

Miesto Meno Priezvisko 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Jana Matušovičová 12.3 12.7 13 12.1 13 50.1
2 Jana Baranovičová 10.4 8.4 8.5 9.5 10.4 36.8
3 Jarmila Chrachalová 5.3 8.3 7.3 7.5 8.3 28.4
4 Lenka Estergájošová 8.2 7.5 7.3 8 8.2 31
5 Miroslava Ďurišová 7.5 7.7 7.3 8.1 8.1 30.6
6 Eva Ondrejovičová 4 5.3 0 0 5.3 9.3
7 Jarmila Ondrejovičová 5 0 0 0 5 5

Družstvá – 2016

Miesto Meno Priezvisko Družstvo 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Borivoj Matušovič no konečne 20 21.3 18 19.2 21.3 78.5
Borivoj Matušovič no konečne 18 19.05 17 18.5 19.05 72.55
Andrej Stejskal no konečne 14.6 15 15.5 16.3 16.3 61.4
Spolu 212.45
Miesto Meno Priezvisko Družstvo 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
2 Bohumír Beňovič boajeo 19 15.3 18 16.2 19 68.5
Pavol Ďuriš boajeo 13.5 13.5 16.8 16.7 16.8 60.5
Luboš Hajdušek boajeo 14 13.5 13 12 14 52.5
Spolu 181.5
Miesto Meno Priezvisko Družstvo 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
3 Michal Fiala toi toi 16.5 15.7 19.1 15.4 19.1 66.7
Tomáš Fiala toi toi 18 13.1 17.4 16.4 18 64.9
Peter Šimko toi toi 16 18 15 0 18 49
Spolu 180.6

Junior – 2015

Miesto Meno Priezvisko 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Martin Ďuriš 14,8 12,9 13,2 15,9 15,9 56,8
2 Filip Badžgon 9,3 8 9 9,2 9,3 35,5
3 Matúš Hlava 8,3 7,8 6,2 7 8,3 29,3
4 Adam Oravec 6,1 7 7,1 7,5 7,5 27,7
5 Patrik Hajdušek 6,2 4,3 7 6,5 7 24
6 Peter Benko 5,9 6,3 6,3 12,2
7 Ondrej Jurík 5,7 6,1 5,7 5,6 6,1 23,1
8 Ema Estergájošová 6 5 4 6 6 21
9 Patrik Súdny 6 4,6 4,5 4,6 6 19,7
10 René Chromiak 4,5 4 5,6 5,5 5,6 19,6
11 Samuel Badžgon 3,9 4,8 5,2 4 5,2 17,9
12 Michal Vaško 3,2 4,2 3,4 4,4 4,4 15,2
13 Timotej Pavlík 3 2 2,5 1,7 3 9,2
14 Matej Hanic 2,7 1,5 1 2,1 2,7 7,3
15 Dominik Bakala 1,7 2 2,5 2,5 6,2
16 Marek Gombík 2,1 2,2 2,4 2,5 2,5 9,2
17 Nikolka Martinkovičová 2,1 1,5 1,6 1,4 2,1 6,6
18 Pavlínka Zárubová 1,8 1,9 1,8 1,4 1,9 6,9
19 Patrik Záruba 1,2 1,2 0,9 1,9 1,9 5,2
20 Kristián Rehák 1,2 1,9 1,5 1,9 1,9 6,5
21 Maroš Martinkovič 1 1,6 1,5 1,4 1,6 5,5
22 Matúš Žiška 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 6,2
23 Lucia Hanicová 1 0,6 0 0 1 1,6

Kategória muži 15 – 40 – 2015

Miesto Meno Priezvisko Družstvo 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Peter Ďuriš boajeo 19 24 23,3 21,4 24 87,7
2 Rastislav Minaroviech pellenc 22,7 22,8 20,9 22,3 22,8 88,7
3 Pavol Hollan 18,7 18 21,8 21,6 21,8 80,1
4 Miroslav Myšák 19,2 19,2 21,5 21,3 21,5 81,2
5 Martin Michal 14,7 15,2 17,3 20,5 20,5 67,7
6 Borivoj Matušovič 19 18,3 19,3 20 20 76,6
7 Tomáš Súdny pellenc 0 19,4 0 0 19,4 19,4
8 Andrej Vladár 18,7 18,6 16 16,6 18,7 69,9
9 Branislav Večerík turzovskí vidláci 15,3 18,5 0 18,3 18,5 52,1
10 Sagan Marko 15,6 18,4 17 17 18,4 68
11 Andrej Sedláček 16,8 16,3 18 18 18 69,1
12 Jiří Večerík turzovskí vidláci 16,8 17,7 17,2 17,5 17,7 69,2
13 Peter Hollan 15,25 0 16,05 14,2 16,05 45,5
14 Mário Kubica 16 14,5 16 30,5
15 Peter Daniel 15,8 16 15,8 15,7 16 63,3
16 Matúš Hargan 15 12,6 14,3 13 15 54,9
17 Peter Slanina 13 12,5 13,7 15 15 54,2
18 František Pavlík 12,00 12,7 14,8 0 14,8 39,5
19 Matej Blažek 14,4 14,4 14,4
20 Martin Súdny pellenc 0 14,4 0 0 14,4 14,4
21 Andrej Ferenc 12,6 13,5 0 13,7 13,7 39,8
22 Martin Záruba 13 13,4 13 12,7 13,4 52,1
23 Daniel Trhlík 13 12,8 11,2 13 13 50
24 Andrej Stejskal 11,7 12,4 0 12 12,4 36,1
25 Matúš Varačka 0 12,4 0 11,7 12,4 24,1
26 Marián Gombík 9,6 10,7 11,7 12 12 44
27 Jaroslav Hollý 0 11,6 11,5 11,5 11,6 34,6
28 Vladimír Černý 10,7 9,9 10,1 11,3 11,3 42
29 Pavol Hrabovský 9,9 11,3 10,2 0 11,3 31,4
30 Marián Sedláček 0 0 10 10,2 10,2 20,2
31 Róbert Chromiak 7,5 9,5 8,8 8,5 9,5 34,3

Kategória ženy 15 – 40 – 2015

Miesto Meno Priezvisko 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Tatiana Bakalová 17,2 17 16,5 16 17,2 66,7
2 Alžbeta Ochodnícka 11,4 7,5 11,4 11,5 11,5 41,8
3 Simona Matušovičová 11,3 10,3 9,9 8,7 11,3 40,2
4 Lucia Stachová 9,3 0 0 0 9,3 9,3
5 Martina Minaroviechová 7,8 7,1 7,6 6,5 7,8 29
6 Katarína Greschnerová 7,8 6,2 7,5 7,6 7,8 29,1
7 Tatiana Karvayová 7 7,4 6,5 0 7,4 20,9
8 Eva Zárubová 5,7 5 6,3 4,2 6,3 21,2
9 Karin Trhlíková 6 0 6 5,8 6 17,8

Kategória muži nad 40 – 2015

Miesto Meno Priezvisko Prezývka Družstvo 1hod 2hod 3hod 4hod Max Spolu
1 Pavol Ďuriš boajeo 16,5 20,5 17,3 18,35 20,5 72,65
2 Luboš Oravec lubika 19,3 19,9 18,6 20,4 20,4 78,2
3 Borivoj Matušovič 17,6 18,6 20,1 18,9 20,1 75,2
4 Daniel Vaško 17,2 18,8 19,6 19,1 19,6 74,7
5 Jozef Grejták vadovskí vrhači 18,5 17,2 19,3 17,3 19,3 72,3
6 Miroslav Večerík turzovskí vidláci 15 0 17,9 18,4 18,4 51,3
7 Jan Eriksson Arvid 16,3 18 17,6 17,1 18 69
8 Luboš Tobiaš 13,7 15,5 16,5 18 18 63,7
9 Martin Tuhý boajeo 15 16,1 17,6 17,6 17,6 66,3
10 Jaroslav Chromiak 17,5 16 13,5 17 17,5 64
11 Radovan Trhlík 14,7 14 13 17,2 17,2 58,9
12 Michal Rubaninský 12,3 13,3 16,9 17,2 17,2 59,7
13 Ivan Janovic 17 15,5 15,3 15,6 17 63,4
14 Jaroslav Hlava 0 13,6 14,8 15,4 15,4 43,8
15 Juraj Kuchta 14,4 15,3 13,6 13 15,3 56,3
16 Miroslav Kohút 15,3 0 0 0 15,3 15,3
17 Štefan Vladár 14 0 14,1 0 14,1 28,1
18 Jozef Machala 13 14 12,6 13 14 52,6
19 Lubomír Rajníček 12 13 12,4 13,8 13,8 51,2
20 Vladimír Turza 12,6 13,5 0 13,7 13,7 39,8
21 Roman Stejskal 11,5 10,5 10,8 12 12 44,8
22 Milan Koreň 12 0 0 0 12 12
23 Mário Estergájoš 10,6 10,7 10,4 10,5 10,7 42,2
24 Miroslav Jaluvka 9,8 10,5 10 8,3 10,5 38,6
25 Milan Surovský 4,2 5,9 6,2 5,2 6,2 21,5